Sluiten

Privacy statement

AllesoverDubai.nl vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan wordt. Persoonlijke gegevens die wij via onze website ontvangen worden met alle nodige discretie en binnen de wettelijke bepalingen verwerkt en beveiligd. Als richtlijn wordt de Wet Bescherming Persoons (Wbp) aangehouden, die in Nederland van kracht is.

Silver Media is als eigenaar van AllesoverDubai.nl verantwoordelijk voor het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens die via de website verzameld worden. Verderop in deze privacy statement leggen we uit wat we wel exact kunnen registreren en wat de rechten en mogelijkheden van bezoekers zijn.

De gegevensverwerkingen inzake de site AllesoverDubai.nl vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling. Daarom zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB).

Registratie persoonsgegevens

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens achtergelaten worden. Dit kan zowel op actieve wijze (door het plaatsen van een reactie, het opgeven voor een nieuwsbrief of het versturen van een e-mail) als op passieve wijze. Een voorbeeld van een passieve manier van gegevens achterlaten is door middel van cookies. Alles over het gebruik van cookies leest u in onze cookieverklaring.

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is of dan dat wettelijk toegestaan is. Bezoekers aan onze site hebben het recht om hun gegevens op te vragen. Inzage kan gegeven worden indien er door middel van een geldig paspoort of Europese Identiteitskaart gelegitimeerd wordt. Na inzage kan er correctie plaatsvinden of kunnen persoonsgegevens verwijderd worden.

Registratie persoonsgegeven door derden

Mogelijk dat u via weblinks op AllesoverDubai.nl naar websites van derden gaat. Deze privacy statement is niet van toepassing op sites van derden. AllesoverDubai.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de manier waarop derden persoonsgegevens verzamelen, opslaan, beveiligen, delen of openbaar maken op wat voor wijze dan ook. AllesoverDubai.nl is in dat geval geen partij.

Aankopen bij derden

AllesoverDubai.nl verkoopt geen producten of diensten aan bezoekers van haar websites. Alle aanbiedingen die op de site gepubliceerd worden, zijn producten of diensten die door derden aangeboden worden. Bij het aanschaffen van een product of dienst die vermeld staat op onze website, wordt de bezoeker altijd naar de website geleid van de verkopende / aanbiedende partij. De aankoop geschiedt op de website van externe partijen. AllesoverDubai.nl is geen partij bij de totstandkoming van een aankoop in wat voor vorm dan ook. De verkopende partij is geheel en alleen verantwoordelijk voor het leveren van de verkochte dienst of product.

Wij kunnen op geen enkele wijze garanderen dat de betreffende webshops op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te raadplegen alvorens van die websites gebruik te maken/een bestelling te plaatsen.

In een aantal gevallen ontvangt AllesoverDubai.nl geld voor het doorsturen van bezoekers naar websites van derden. Dit kan geschieden in de vorm van een vast of variabel bedrag per doorgestuurde bezoeker of in een afgesproken commissie per verkoop die plaatsvindt via de website van een partner. Voor de registratie van verkeer en/of verkopen en/of leads kan gebruik gemaakt worden van verschillende meetmethodes. Een veel gebruikte methode is het plaatsen van cookies. Hierdoor kan vastgesteld worden of een bezoeker die tot een aankoop overgaat op een site van derden afkomstig is van AllesoverDubai.nl. Hierdoor kan een verkoop aan AllesoverDubai.nl toegewezen worden, waarna er eventueel commissie toegekend kan worden.

Sommige verkopers bieden in een beschermde omgeving beperkte toegang tot gegevens over aankopen die consumenten gedaan hebben nadat ze via AllesoverDubai.nl op de website van de verkopende partij terecht gekomen zijn. Die gegevens zijn geanonimiseerd. Wij hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens die u bij andere partijen achterlaat.

Plaatsen van reacties

Op plaatsen waar u een reactie kunt plaatsen op AllesoverDubai.nl, dient u een naam en e-mailadres op te geven. De opgegeven naam wordt gepubliceerd op onze website. Het e-mailadres kan gebruikt worden ter verificatie dat het betreffende e-mailadres hoort bij degene die de reactie geplaatst heeft. De e-mailadressen worden niet aan derden verstrekt of openbaar gemaakt. 

Mogelijk dat er optioneel een websiteadres ingevuld kan worden tijdens het plaatsen van een reactie. Dit websiteadres kan bij de betreffende reactie getoond worden. AllesoverDubai.nl heeft het recht ieder ingevuld websiteadres te verwijderen of te wijzigen indien er sprake is van spam, een incorrect e-mailadres of een websiteadres die leidt naar een website die in strijd is met de wet of goede zeden.

E-mail

Indien u ons een e-mail stuurt of een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Naar aanleiding van het versturen van e-mail naar AllesoverDubai.nl of Silver Media wordt uw e-mailadres en/of naam niet aan een database toegevoegd die gebruikt kan worden voor nieuwsbrieven of andere marketingdoeleinden.