Sluiten

Gebruiksvoorwaarden

Iedereen mag de website allesoverdubai.nl bezoeken. Er zijn wel gebruiksvoorwaarden van toepassing. Die komen er in het kort op neer dat allesoverdubai.nl een informatieve site is en geen vertegenwoordiger of verkoper is die handelt uit naam van de overheid van Dubai of aanbieders die op de website vermeld staan.

Op deze website wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld reizen naar Dubai, vervoer naar Dubai, bezienswaardigheden in Dubai en andere zaken welke te maken hebben met de stad en het emiraat Dubai.

De informatie op www.allesoverdubai.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van AllesoverDubai.nl.

AllesoverDubai.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers van de website mededeling te hoeven doen.

Omdat op AllesoverDubai.nl geen overeenkomsten gesloten kunnen worden is AllesoverDubai.nl niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met een derde partij zoals een reisorganisatie, boekingssite, webshop, luchtvaartmaatschappij of andere aanbieder van diensten of producten.

Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van de website www.allesoverdubai.nl. Deze zijn altijd van toepassing als u gebruikmaakt van de website inclusief al haar subdomeinen en onderliggende pagina’s.

Gebruiksvoorwaarden AllesoverDubai.nl

 1. Met ‘bezoeker‘ of ‘bezoekers‘ wordt iedereen bedoeld die pagina’s oproept, bekijkt, opslaat of afdrukt van de internetsite allesoverdubai.nl.
 2. Met ‘website‘ wordt de internetsite allesoverdubai.nl bedoeld inclusief subdomeinen, onderliggende pagina’s en domeinen die door middel van een zogenaamde redirect gekoppeld zijn aan het domein allesoverdubai.nl.
 3. Door de website allesoverdubai.nl te bezoeken of te gebruiken gaat u automatisch en onverminderd akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals die op deze pagina beschreven zijn.
 4. Eventuele door bezoekers aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien AllesoverDubai.nl of Silver Media daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.
 5. Bezoekers kunnen geen dienst of product afnemen bij AllesoverDubai.nl. Bezoekers kunnen derhalve op geen enkele manier een overeenkomst afsluiten met AllesoverDubai.nl.
 6. Indien er op de website verwezen wordt naar producten of diensten van derden, dan kunt u een overeenkomst afsluiten met de aanbieder van het betreffende product of dienst. AllesoverDubai.nl is nooit een partij binnen overeenkomsten die bezoekers afsluiten met derde partijen, ook niet indien de bezoeker via allesoverdubai.nl bij de aanbieder van het betreffende product of de dienst terecht gekomen zijn. Op overeenkomsten die met derde partijen afgesloten worden zijn de voorwaarden van toepassing die de derde partij hanteert.
 7. Alle informatie die op de website geboden wordt, wordt gratis aangeboden zonder enige aansprakelijkheid of verplichting door AllesoverDubai.nl of eigenaar Silver Media. Er kunnen geen enkele rechten ontleend worden aan de informatie die op de website geboden wordt.
 8. AllesoverDubai.nl doet haar uiterste best om informatie zo nauwkeurig en correct mogelijk weer te geven. Het is altijd mogelijk dat door misinterpretatie van informatie, veranderingen, typefouten, veranderingen op andere websites, wettelijke aanpassingen en onvoorziene omstandigheden informatie niet (meer) (helemaal) correct is. Bezoekers zijn niet verplicht om informatie op de website voor waar aan te nemen. Bezoekers dienen zelf onderzoek te doen of de informatie die op de website gepubliceerd staat (nog) correct is. AllesoverDubai.nl adviseert met klem om geen overeenkomsten aan te gaan waarbij er uitgegaan wordt van de informatie op onze website. Informatie op de website van de aanbieder is leidend.
 9. In het geval dat een bezoeker op wat voor manier dan ook schade ondervonden heeft of meent te hebben naar aanleiding van een bezoek aan allesoverdubai.nl, zijn AllesoverDubai.nl en Silver Media op geen enkele manier aansprakelijk voor de geleden schade.
 10. De bezoeker begrijpt dat AllesoverDubai.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een overeenkomst die de bezoeker sluit met de andere partijen.
 11. Op het gebruik van de website zijn de privacyregels van toepassing die gepubliceerd staan in onze privacy statement.
 12. De website is onderhavig aan het auteursrecht. De bezoeker dient zich te houden met de auteursrechtelijke bepalingen zoals deze omschreven staan op de pagina copyright.
 13. AllesoverDubai.nl behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van bezoekers of derde partijen voor nodig. Eventuele aanpassingen of wijzigingen gaan onmiddellijk na publicatie op de website in.
 14. Op deze gebruiksrechten is het Nederlands recht van toepassing.
 15. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan.
 16. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen de bezoeker en AllesoverDubai.nl en/of deze gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is gepubliceerd op 17 november 2023 en is de recentste versie van de gebruiksvoorwaarden.