Sluiten

LanguageOne

LanguageOne

Op meerdere locaties in Dubai verzorgt LanguageOne kwalitatief, eigentijds, motiverend Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs voor zo’n 400 leerlingen in het Primair en het Voortgezet Onderwijs. Het team van deskundige leerkrachten ziet het als hun missie om de kennis, interesse en het enthousiasme van de leerlingen voor de Nederlandse taal en cultuur verder te ontwikkelen. Hun onderwijs sluit aan op de voor het Nederlands Onderwijs geldende kerndoelen. LanguageOne is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en valt onder de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs.

Een goede beheersing van de moedertaal en gedegen besef van de eigen cultuur zijn voorwaarden voor een evenwichtige sociaal-emotionele en academische ontwikkeling. Voor kinderen die in het buitenland opgroeien is dit daarom extra belangrijk; het geeft hen cultureel houvast en leert hen beter reageren op veranderingen. Bovendien versterkt onderwijs in de moedertaal de basis voor taalverwerving in bredere zin en is daarmee een belangrijke variabele voor schoolsucces*. Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur hoort volgens LanguageOne daarom thuis in een internationale opleiding.

Ook in Dubai vormt deze gedachte de basis voor de onderwijsprogramma’s van LanguageOne. Het team van LanguageOne streeft ernaar leerlingen een stevige basis te geven, een veilig thuis ver weg van huis en een prettige plek om te leren.

Uiteraard kunt u ook bij LanguageOne terecht voor meer informatie over de diverse internationale scholen in Dubai. U bereikt ze via www.languageone.nl of dubai@languageone.nl

*(Collier & Thomas, 1997:39)

LanguageOne