Sluiten

Geschiedenis van Dubai

Geschiedenis van Dubai

Dubai heeft een vrij korte historie. Hoewel er al ruim voor het begin van onze jaartelling mensen gewoond en geleefd hebben in het gebied waar nu Dubai ligt, heeft het tot de achttiende eeuw geduurd totdat er sprake was van een echte nederzetting die als beginpunt van het huidige Dubai gemarkeerd mag worden. Tot die tijd was er sprake van nomaden, handelsposten en parelvissers die hier geleefd en gewerkt hebben.

Opvallend is dat er tot op heden weinig tot niets gevonden is over de periode 2000 v.Chr. tot de zevende eeuw na het begin van de westerse jaartelling. Hoogstwaarschijnlijk hebben de Grieken hier een tijdje gewoond tijdens de vierde eeuw. Meer dan documenten die verwijzen naar de aanwezigheid van Grieken is er niet gevonden.

Handelspost

Vanaf de vijftiende eeuw werd de plek waar nu Dubai ligt een redelijk belangrijke handelspost op de belangrijke handelsroute tussen India en Europa. Meerdere volkeren hebben de macht gehad op deze strategisch handige plek zoals de Venetianen, de Perzen, de Portugezen en de Britten. Ook de Hollanders komen voor in de geschiedenisboeken van Dubai als handelaren die hier hun eigen post gehad hebben.

In de achttiende eeuw waren het de Britten die het voor het zeggen kregen in het gebied rondom Al Khor (de Dubai Creek). Uit deze periode stamt ook het oudste nog bestaande gebouw van Dubai: het Al Fahidi Fort. In 1787 bestond dit gebouw nog uit één verdedigingstoren die vooral bedoeld was om zich te weren tegen aanvallen van rivaliserende stammen over land.

Al Maktoum-familie

Het echte begin van Dubai vond plaats omstreeks het jaar 1830. Dat is het moment dat de Bani Yas stam onder leiding van de Al Maktoum-familie de macht nam in Dubai en Abu Dhabi. Het gebied rondom de Dubai Creek werd in ontwikkeld als natuurlijke haven. In eerste instantie was het vooral een vissershaven.

Tegen het einde van de achttiende eeuw ontwikkelde Dubai zich vooral ook als handelshaven. Dit was onder meer mogelijk door het invoeren van belastingvrijheid door de toenmalige heerser Ibn Hasher Al Maktoum. Rondom de haven ontstond er rondom de Creek een belangrijk commercieel centrum. Honderden handelaren hadden winkels geopend in een souk in Deira, aan de oostelijke oever van de Creek.

Britten

Door een verdrag dat in 1892 gesloten werd met de Britten, viel Dubai vanaf onder Brits bewind. Dubai werd een zogenaamd protectoraat van het Verenigd Koninkrijk en de belastingvrijheid die Sheikh Maktoum ingevoerd had, zorgde voor een periode van groei en welvaart voor Dubai. In deze periode ontstond ook de historisch wijk Al Bastakiya op de westelijke oever van de Creek. De oude wijk die tegenwoordig onderdeel is van de grotere wijk Bur Dubai telde toen ongeveer zestig huizen die in de traditionele stijl gebouwd waren. De Britten hebben tot in 1971 grotendeels de macht gehad in Dubai en de omliggend emiraten.

De twintigste eeuw

Dubai was aan het begin van de twintigste eeuw een levendige havenstad en handelspost. Rond het jaar 1900 woonden er ongeveer tienduizend mensen in Dubai. Dertig jaar later was dit aantal verdubbeld. Op dat moment sloeg de wereldwijde recessie toe die ook haar weerslag had op Dubai. De groei werd enorm afgeremd, zowel in grootte als in economisch opzicht. De Tweede Wereldoorlog, waar Dubai geen partij in was, heeft de economie een extra domper opgeleverd omdat de handel naar en vanuit Europa op een laag pitje kwam te liggen. Het heeft tot aan de vondst van olie in 1966 geduurd totdat Dubai weer een serieuze stap voorwaarts heeft kunnen maken op economisch gebied.

Halverwege de twintigste eeuw ontstaat er een donker hoofdstuk in de geschiedenis van Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten. Een dispuut over de exacte ligging van de grenzen tussen Abu Dhabi en Dubai zorgt voor een gewapend conflict tussen de twee emiraten. Met bemiddeling van de Britten is er in 1949 een bufferzone aangelegd tussen Dubai en Abu Dhabi. Pas in 1979, acht jaar na het ontstaan van de Verenigde Arabische Emiraten, is er een formeel compromis bereikt tussen de twee emiraten over de grens.

Olie

Het ontdekken van olie is een belangrijk moment geweest in de historie van Dubai. Toen men in 1966 het zwarte goud ontdekte wist men dat Dubai verzekerd was van miljarden aan oliedollars en dat de toekomst van Dubai als autonome staat hierdoor verzekerd was. In 1969 werd de eerste olie verscheept. Men besefte in Dubai echter heel goed dat deze inkomsten eindig zouden zijn. Vandaar dat men vanaf de jaren negentig de olie-inkomsten vooral in is gaan zetten om het toerisme en de handel te stimuleren. Hiermee is het startsein gegeven voor Dubai als belangrijke toeristische bestemming.

Zelfstandigheid

Nadat de Britse troepen in 1971 Dubai verlieten kon Dubai zelfstandig worden. Ze besloten om samen met Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujeirah de Verenigde Arabische Emiraten te stichten. Op 2 december 1971 werd de Verenigde Arabische Emiraten officieel als zelfstandig land erkend. Dit feit wordt nog steeds jaarlijks gevierd tijdens National Day.

Hoewel Abu Dhabi de hoofdstad is binnen de V.A.E., kreeg Dubai ruimte om binnen het land een deels zelfstandige rol op zich te nemen met deels eigen regels en wetten. Dubai vaart binnen de Emiraten een meer liberale koers. Dit maakt het gemakkelijker om westerse toeristen en bedrijven naar Dubai te lonken.

Kredietcrisis

Op het moment dat Dubai aan een enorme expansie bezig is slaat de kredietcrisis genadeloos toe in Dubai. Dubai was op dat moment één grote bouwput. De bouwactiviteiten die 24 uur per dag doorgingen waren vooral gebaseerd op investeringen met geleend geld. Het leek allemaal niet op te kunnen, toen vooral de banken- en onroerendgoed-sector een enorme dreun te verwerken kreeg.

Dubai was in 2009 op papier eigenlijk failliet. Een groot aantal projecten werd opgeschort of helemaal stopgezet. Met behulp van financiële steun vanuit Abu Dhabi is een faillissement voorkomen en klom Dubai langzaam uit het diepe dal waar het tijdelijk in terecht was gekomen.

De weg omhoog

Onder de bezielende leiding van Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem heeft Dubai de weg omhoog weer gevonden. In 2013 telde Dubai 2,1 miljoen inwoners, wat een verdubbeling betekende in zes jaar tijd. De vooruitzichten zijn dat Dubai de komende jaren zowel in omvang, in aantal inwoners als in aantal toeristen zal blijven groeien.