Sluiten

Dubai gaat BTW invoeren

Gepubliceerd op 08 december 2015 / Geschreven door Patrick van Zundert

Dubai gaat BTW invoeren

In Dubai, de andere emiraten en de Golfstaten (GCC Countries) gaat men BTW invoeren. Duidelijk is dat men in de Verenigde Arabische Emiraten men uiteindelijk niet ontkomt aan de invoering van BTW. Het doel is om binnen een periode van drie jaar Belasting Toegevoegde Waarde in te gaan voeren. Daarnaast heeft het Ministerie van Financiën aangekondigd dat er ook een vennootschapsbelasting gaat komen voor bedrijven die in de Emiraten gevestigd zijn.

Dit is een opvallend besluit voor een land waarbij de belastingvrije status jarenlang een belangrijke reden was voor bedrijven om zich te vestigen in Dubai. Jaarlijks vestigen duizenden expats zich in Dubai om naast de uitdaging vooral ook te genieten van het heerlijke belastingklimaat dat hier heerst.

Fiscale voordelen

Waarschijnlijk gaat de invoering van de vennootschapsbelasting heel geleidelijk gebeuren en zullen er fiscale voordelen geboden worden om ervoor te zorgen dat bedrijven niet ineens te veel moeten gaan betalen. Dit is essentieel om de concurrentiepositie van Dubai en de overige Emiraten te bewaken.

Inkomstenbelasting

Vooralsnog zijn er geen plannen om inkomstenbelasting te gaan heffen. Economen stellen dat het invoeren van loonbelasting ervoor zou zorgen dat het een stuk lastiger wordt voor de Golfstaten om te concurreren met Westerse landen.

Hoogte BTW

De exacte hoogte van de BTW is nog niet bekend. Omdat er al eerder overeengekomen is dat de Golfstaten gezamenlijk BTW in zouden voeren en hierbij dezelfde tarieven zouden hanteren, is het wachten op de uitkomst van de onderhandelingen tussen deze landen. Het advies van het IMF is om 5% BTW te gaan heffen op algemene goederen en 15% BTW over de aanschaf van auto’s.

Op een aantal diensten en producten zou geen BTW geheven gaan worden. Dit is onder andere de gezondheidszorg, onderwijs, sociale diensten en een lijst van 94 verschillende voedingsmiddelen.

Noodzakelijk

De invoering van bovengenoemde belastingen wordt als noodzakelijk gezien om de landen behorende tot de Gulf Cooperation Council (GCC) meer economische stabiliteit voor de toekomst te bieden. Dat heeft vooral te maken met de teruglopende inkomsten uit de oliewinning. De prijs van olie is in de afgelopen twaalf maanden met meer dan de helft gedaald. Wetende dat voor de gehele VAE de begroting voor zestig procent draait op olie-inkomsten dan is het al snel duidelijk dat het genereren van andere inkomsten bittere noodzaak is.

Dubai lijkt een geval apart, omdat de inkomsten uit de oliewinning voor dit emiraat slechts een paar procent van de totale inkomsten bedraagt. Echter is ook Dubai deels afhankelijk van de financiële middelen van Abu Dhabi, waardoor ook Dubai het zou voelen als er geen nieuwe belastingen ingevoerd zouden worden.